คลินิกวิชาการ

คลินิกตอบประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ

[1] ชุดสื่อบูรณาการภาษาอังกฤษ HOPE Kindergarten และ HOPE Primary โดย ดร. สุนันทา ขลิบทอง และ Assoc. Prof. Joseph Agbenyega.

[2] ชุดสื่อบูรณาการภาษาไทย ชุดสื่อเตรียมอนุบาล และชุดสื่อบริบาล โดย ดร.สุนันทา ขลิบทอง และ อ.ปิยวรรณ ขอจิตต์เมตต์

[3] สมรรถนะ (Competency) โดย ผศ.ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา

[4] สอบถามเรื่องทั่วไป

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version